Despre spital

ISTORICCONDUCEREAORGANIGRAMATRANSPARENTACONSILIUL DE ADMINISTRATIEDECLARATII DE AVEREARHIVA DECLARATII AVEREConcursuri

 

Spitalul de urgenţă, pus în serviciul celor mulţi, a funcţionat, în conformitate cu deviza adoptată de Societatea de salvare, inspirată de doctorul Nicolae Minovici:

Totdeauna şi tuturora gata pentru ajutor”.

 

CONDUCERE UNITATE

 

MANAGER INTERIMAR

DR. IONUT NEGOI

 

Contact

 

Telefon:

                (021) 599.23.00

                (021) 599.23.08

Fax:        

                (021) 599.22.57

                (021) 317.01.50 

 

E-Mail:

spital@urgentafloreasca.ro

 

Program audiente Manager:

    Luni intre orele 12-14

 

Program audiente Director Medical:

      Joi intre orele 12-14 

 

Program audiente director ingrijiri 

      Marti intre orele 12-14 

 

LOCATIE 

 

CALEA FLOREASCA NR.8

SECTOR 1, BUCURESTI 

 

Mijloace de transport:

Metroul - Statia Stefan cel Mare

Tramvaiul 1 si Autobuzul 135 

  

Localizare pe harta:

Informatii privind activitatea

 

 

ANUNT

 

Voucher-ele de vacanta se vor acorda intr-o prima etapa, in cursul lunii august, personalului care nu a beneficiat de mariri salarale in cursul anului 2018

 

 

09.08.2018

 

Regulament acordare vouchere de vacanta in anul 2018 

 

 

 

06.08.2018

 

Procedura de achizitie "Servicii organizare evenimente" pentru proiectul POCU/91/4/8/105913 numit "Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilorde ecografie in managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sanatate"

- Anunt 

- Caiet de sarcini 

- Documentatia de atribuire 

- Formulare 

- Declaratie privind persoanle ce detin functii de decizie

- Model Acord Cadru  

- Procedura interna proprie simplificata 

- DUAE 

 

 

28.03.2017

 

Anunț cerere parteneriat în cadrul proiectul „Screening şi optimizarea nursing-ului bolnavilor cu cancer colorectal" (SCREENOPT-COL-RECT)- SMIS 108366. 

 

09.02.2017

 

Invitatie constituire parteneriat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 pentru proiectul "Screening si optimizarea nursing-ului bolnavilor cu cancer colorectal"  

       - Anexa 1 - Scrisoare de intentie

       - Anexa 2 - Fisa partenerului

       - Anexa 3 - Declaratie privind eligibilitatea

       - Anexa 4 - Declaratia partenerului

       - Anexa 5 - Declaratie de angajament 

 

21.12.2016

 

ANUNT CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR NATIONALI SI TRANSNATIONALI 

 

 

ANUNT DE ACHIZITIE SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE 

 

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2015-2020 - IMBUNATATIREA NIVELULUI DE COMPETENTE AL PROFESIONISTILOR DIN SECTORUL MEDICAL

- ANEXA 1 - SCRISOARE DE INTENTIE

- ANEXA 2 - FISA PARTENERULUI

- ANEXA 3 - GRILA CALIFICARE

- ANEXA 4 - GRILA EVALUARE 

 

ANUNT CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECTIEI PARTENERILOR IN VEDEREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - CARDIOLOGIE 

 

ANUNT PRIVIND  REZULTATUL PROCEDURII DE  SELECTIE PARTENER IN VEDEREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANTARE IN IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU)  

 

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE FORMARE IN DOMENIUL ASISTENTEI MEDICALE ADRESATE PACIENTILOR CU BOLI CARDIOVASCULARE - PERFORMed  

      - ANEXA 1 - Scrisoare de intentie

      - ANEXA 2 - Fisa partener

      - ANEXA 3 - Declaratie eligibilitate

      - ANEXA 4 - Drclaratie de angajament

      - ANEXA 5 - Declaratie pe propria raspundere (conflict de interese)

      - ANEXA 6 - Declaratie angajament 

 

 

ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2016 (POCU)

        - ANEXA 1 - SCRISOARE DE INTENTIE

        - ANEXA 2 - FISA PARTENERULUI

        - ANEXA 3 - GRILA EVALUARE - CALIFICARE

        - ANEXA 4 - GRILA EVALUARE - SELECTIE

Anunt cu privire la rezultatul procedurii 

 

 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA SPITALULUI 

 

PROGRAME DE CERCETARE LA CARE SPITALUL ESTE PARTE SI INSTITURIILE PARTENERE 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

PERSONAL ANGAJAT  

 

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2015-2017

 

REGULAMENTUL DE ORGAMIZARE SI FUNCTIONARE

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE INTERNA  

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

Buget 2012

Buget 2013

Buget 2014

Buget 2015 

Buget 2016 

 

 

CONTRACTUL CU CASA DE ASIGUARI DE SANATATE

          - Contract de furnizare de servicii medicale

                                  - contract de furnizare de servicii medicale

                                  - act aditional nr. 1

                                  - act aditional nr. 3

                                  - act aditional nr. 4

          - Contract pentru finantarea programelor/subprogramelor de sanatate

                                  - contract programe/subprograme de sanatate

                                  - act aditional nr. 1

                                  - act aditional nr. 2

                                  - act aditional nr. 2 bis

                                  - act aditional nr. 3

                                  - act aditional nr. 4  

                                  - act aditional nr. 5

                                  - act aditional nr. 6

                                  - act aditional nr. 7

                                  - act aditional nr. 9

                                  - act aditional nr.10

                                  - act aditional nr.11

                                  - act aditional nr.12

                                  - act aditional nr.13

                                  - act aditional nr.14

                                  - act aditional nr.15

                                  - act aditional nr.16

                                  - act aditional nr.17

                                  - act aditional nr.18

                                  - act aditional nr.19

                                  - act aditional nr.20

                                  - act aditional nr.21

                                  - act aditional nr.22

                                  - act aditional nr.23

                                  - act aditional nr.24

          - Contract pentru furnizarea de servicii de dializa peritoneala si hemodializa 

                                  - contract dializa peritoneala si hemodializa

                                  - act aditional nr. 1

                                  - act aditional nr. 1 bis

                                  - act aditional nr. 4

                                  - act aditional nr. 5

                                  - act aditional nr. 6

                                  - act aditional nr. 7

                                  - act aditional nr. 8

                                  - act aditional nr. 9