Sectii si clinici

Compartiment de Primire si Control al Infectiilor Nozocomiale

Telefon : 599.23.00/106

Serviciul de Supraveghere si Control al Infectiilor Nosocomiale reprezinta o veriga importanta in prevenirea infectiilor nosocomiale.


Integrarea in U.E. impune organizarea unor servicii la nivelul unitatilor sanitare si medico-sociale de stat si private.


Conform Ordinul M.S.P. 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.


Organizarea SSCIN este atributie de serviciu a medicului sef serviciu.


La nivelul unitatii S.S.C.I.N. este format din :

  • personal special angajat - un medic primar epidemiolog cu funcţie de şef serviciu, 2 cadre cu pregătire postliceală de profil asistent medical,
  • colaboratori - medic primar microbiolog, 2 clinicieni (specialităţi chirurgie, anestezie - reanimare ), un farmacist, director ingrijiri, sef birou administrativ .